2022-11-26

Apeliacinis teismas: „Laisvės kalvos“ idėja pagrįstai pripažinta pirmos vietos laimėtoja Lukiškių aikštės sutvarkymo idėjų konkurse

Lietuvos apeliacinis teismas paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 18 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovų ieškinys, susijęs su konkurso, skirto Lukiškių aikštės sutvarkymo idėjai, laimėtojo paskelbimu.

Ieškovai (apeliantai), kurie buvo parengę Lukiškių aukštės sutvarkymo idėją ir koncepciją, pasiūlydami Lukiškių aikštėje pastatyti Lietuvos valstybingumo simbolį Vytį, prašė pripažinti neteisėtu atsakovų (Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Šiuolaikinio meno centro) 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimą dėl kūrybinių dirbtuvių pirmos vietos laimėtojo paskelbimo, kuriuo laimėtoja buvo pripažinta A. Labašausko memorialo „Laisvės kalva“ idėja.

Vyčio idėjos autoriai teigė, kad A. Labašausko pasiūlyta memorialo „Laisvės kalva“ idėja keičia Lukiškių aikštės rekonstrukcijos projekto erdvę ir neatitinka Lukiškių aikštės vertingosios savybės – lygaus reljefo.

Pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškovų ieškinį, konstatavo, kad kūrybinių dirbtuvių metu buvo vertinamos tik idėjos, jų meninė vertė, o idėjose numatytų statinių projektiniai sprendiniai ir techniniai projektai bei jų atitiktis statybos techniniams reglamentams bus vertinami tik ateityje, parengtus techninius projektus derinant su atsakingomis institucijomis.

Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovai (apeliantai) pernelyg plačiai aiškina kvietimo dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse ir siūlyti memorialo idėją Lietuvos laisvės kovotojų atminimui įamžinti reikalavimus, teigdami, kad jau vertinimui pateikta idėja turėjo atitikti visus statybos techninius reglamentus, paveldosaugos ir kitus reikalavimus.

Nustatęs, kad kūrybinėse dirbtuvėse pagal kvietimo sąlygas turėjo būti pateiktos tik meninės idėjos, ir nenustatęs, kad konkursą laimėjusi A. Labašausko pasiūlyta memorialo idėja neatitiktų kvietime išdėstytų sąlygų, Lietuvos apeliacinis teismas padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškovų ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti ar keisti nėra teisinio pagrindo.

„Tuo atveju, jei vėlesniame etape rengiant techninius projektus ir jų sprendinius bei juos derinant su atitinkamomis institucijomis visgi būtų nustatyta, kad konkursą laimėjusios memorialo idėjos negalima įgyvendinti dėl akivaizdaus prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms, tokia idėja neturėtų būti įgyvendinama. Tačiau šiame etape, kai buvo vertinama tik pačios idėjos meninė vertė ir nesant byloje jokių duomenų, kurie jau dabar leistų neabejotinai tvirtinti, kad A. Labašausko pasiūlyta memorialo idėja akivaizdžiai neatitinka statybos techninių reglamentų ir (ar) paveldosaugos reikalavimų arba pažeidžia Lukiškių aikštės vertingąsias savybes, nėra pagrindo konstatuoti, jog konkursą laimėjusi idėja yra netinkama“, – nutartyje nurodė Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap