2022-01-16

Dėl prekių grąžinimo ar keitimo jau galima kreiptis ir žodžiu

Š. m. gegužės 1 d. įsigalioja Mažmeninės prekybos taisyklių pakeitimai (Vyriausybės nutarimas Nr. 697), numatantys supaprastintą kreipimosi į pardavėją procedūrą. Vadovaujantis naujosiomis nuostatomis, dėl netikusių prekių keitimo ir grąžinimo pirkėjui pakanka kreiptis į pardavėją žodžiu.

Naujosios pataisos numato, kad vartotojo prašymas dėl kokybiškos arba netinkamos kokybės prekės grąžinimo, pakeitimo ar kito vartotojo reikalavimo gali būti teikiamas pardavėjui žodžiu arba raštu. Iki tol taisyklėse buvo įtvirtinta tik rašytinė kreipimosi į pardavėją forma. Kreipdamasis į pardavėją vartotojas taip pat turi pateikti pirkimo kvitą ar kitą pirkimą–pardavimą patvirtinantį dokumentą.

Jeigu kreipiantis į pardavėją kyla ginčas, t. y. pardavėjas atsisako vykdyti vartotojo reikalavimą, patariama į pardavėją kreiptis raštu, kadangi to reikės kreipiantis dėl ginčo sprendimo į ginčų sprendimo institucijas. 

Vartotojų teisių apsaugos įstatymas numato vartotojo pareigą, kreipiantis į vartojimo ginčus nagrinėjančias institucijas, be kita ko, pateikti verslininko atsakymo kopiją, o jeigu verslininko atsakymas negautas – vartotojo kreipimosi į verslininką kopiją. 

Taigi, nepavykus su pardavėju sutarti geranoriškai ir pageidaujant pasinaudoti neteisminiu ginčų sprendimu, vartotojas turėtų kreiptis į pardavėją raštu.

Siekiant aiškumo, Mažmeninės prekybos taisyklėse taip pat įtvirtintas leidimas prekiauti naudotomis prekėmis įmonių, vykdančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą, patalpose ar teritorijoje, t. y. vadinamuosiuose autolaužynuose. Taisyklėse taip pat numatyta, kad tokios prekės gali būti keičiamos ir grąžinamos tik pardavėjui sutikus.

Be minėtų pakeitimų, prekybą gyvūnais vykdantiems pardavėjams numatyta pareiga prieš parduodant gyvūnus vartotojui, nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį, Žemės ūkio ministro nustatyta tvarka paženklinto ir Ūkinių gyvūnų registre registruoto ūkinio gyvūno bandos ir individualų numerį (individualiu atpažinties numeriu registruojamiems ūkiniams gyvūnams), paženklinto ir Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio (šuns, katės, šeško) mikroschemos numerį, gyvūno atvedimo datą (jeigu žinoma) arba amžių, gyvūno kilmės (gyvūno atvedimo vietos) šalį.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap