2021-12-05

Įkurtos Seimo frakcijos ir paskelbti jų vadovai

Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen pakvietė Seimo frakcijų atstovus paskelbti pareiškimus apie frakcijų sudarymą ir atstovų į Seniūnų sueigą paskyrimą.

Seimo narys Gabrielius Landsbergis perskaitė pareiškimą dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos įsteigimo. Šios frakcijos seniūnu išrinktas Seimo narys Gabrielius Landsbergis, seniūno pavaduotoja – Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Seimo narys Eugenijus Gentvilas perskaitė pareiškimą dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos įsteigimo. Frakcijos seniūnu išrinktas Seimo narys Eugenijus Gentvilas, seniūno pavaduotoju – Seimo narys Ričardas Juška.

Seimo narė Ieva Pakarklytė perskaitė pareiškimą dėl Laisvės frakcijos įsteigimo. Frakcijos seniūne išrinkta Seimo narė Ieva Pakarklytė, seniūno pavaduotoju – Seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius.

Parlamentaras G. Landsbergis taip pat paskelbė deklaraciją dėl valdančiosios koalicijos sudarymo, pagal kurią Seimo nariai, priklausantys Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio ir Laisvės frakcijoms, jungiasi į koaliciją.

Seimo narė Guoda Burokienė perskaitė pareiškimą dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos įsteigimo. Šios frakcijos seniūnu išrinktas Seimo narys Ramūnas Karbauskis, pavaduotojais – Seimo nariai Guoda Burokienė ir Jonas Jarutis. Ši frakcija taip pat pasiskelbė opozicine frakcija.

Seimo narys Algirdas Sysas perskaitė pareiškimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos įsteigimo. Šios frakcijos seniūnu išrinktas Seimo narys Algirdas Sysas, pavaduotoja – Seimo narė Orinta Leiputė. Ši frakcija taip pat pasiskelbė opozicine frakcija.

Seimo narys Vigilijus Jukna perskaitė pareiškimą dėl Darbo partijos frakcijos įsteigimo. Šios frakcijos seniūnu išrinktas Seimo narys Vigilijus Jukna, pavaduotoja – Seimo nariai Ieva Kačinskaitė-Urbonienė. Ši frakcija taip pat pasiskelbė opozicine frakcija.

Seimo narė Rita Tamašunienė perskaitė pareiškimą dėl Mišrios Seimo narių grupės įkūrimo. Seniūne išrinkta Seimo narė Rita Tamašunienė, pavaduotojais – Seimo nariai Jonas Pinskus ir Valdemaras Valkiūnas.

Kas yra Seimo frakcijos?

 Savo politiniams tikslams įgyvendinti Seimo nariai laisva valia, nevaržomi jokių mandatų gali jungtis į frakcijas. Tačiau frakcijų kūrimas negali būti grindžiamas profesiniais ar vietiniais interesais.

Frakciją gali sudaryti ne mažiau kaip 7 Seimo nariai. Kiekvienas Seimo narys gali būti tik vienos frakcijos narys.

Seimo nariai, neįsiregistravę į frakcijas, pripažįstami vienos mišrios Seimo narių grupės nariais. Mišriai Seimo narių grupei suteikiamos tokios pačios teisės kaip ir frakcijoms.

Frakcijų paskelbimas

Seimo nariai, įkūrę frakciją, sesijos metu Seimo Pirmininkui pateikia pareiškimą su savo parašais. Šiame pareiškime turi būti nurodyta frakcijos pavadinimas, jos seniūno bei seniūno pavaduotojų pavardės.

Seimo Pirmininkas apie frakcijos įsikūrimą, iširimą ar veiklos nutraukimą privalo paskelbti Seimo posėdyje.

Seimo frakcijų darbo tvarka

Seimo narių frakcijai vadovauja ir jai Seime atstovauja frakcijos seniūnas arba seniūno pavaduotojas, o pasisakyti frakcijos vardu gali kiekvienas jos įgaliotas Seimo narys.

Frakcijos pačios nusistato darbo tvarką, bet ji negali prieštarauti Seimo statutui.

Frakcijoms taip pat leidžiama jungtis į koalicijas, kurios gali veikti kaip viena frakcija.

Seimo dauguma ir mažuma

Frakcijos parlamente priklauso Seimo daugumai arba Seimo mažumai.

Seimo dauguma yra laikomos tos Seimo frakcijos, kurių bendras narių skaičius yra daugiau kaip pusė Seimo narių ir kurios yra pasirašiusios bendros veiklos deklaraciją arba sutartį dėl koalicinės vyriausybės.

Seimo mažuma yra laikoma opozicinės bei kitos Seimo daugumai nepriklausančios frakcijos ir mišri Seimo narių grupė.

 Opozicinės frakcijos

Seimo narių frakcijos arba jų koalicijos, nesutinkančios su Vyriausybės programa, gali pasiskelbti opozicinėmis.

Opozicinėms frakcijoms ir koalicijoms garantuojamos visos Seimo statute numatytos frakcijų ir koalicijų teisės. Šios teisės jokia dingstimi negali būti apribotos.

Jeigu opozicinė frakcija arba jų koalicija turi daugiau kaip pusę Seimo mažumai priklausančių Seimo narių, tokios frakcijos seniūnas arba koalicijos vadovas yra vadinamas Seimo opozicijos lyderiu.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap