2022-11-26

VII kadencijos Seimas pradėjo paskutinę savo rudens sesiją: darbų daug, bet ar visus įmanoma suspėti

Šiandien, rugsėjo 10 d., Seimo nariai susirinko į pirmąjį paskutinės šios kadencijos parlamentarams IX (rudens) sesijos posėdį.

Posėdžio pradžioje į parlamentarus kreipėsi su oficialiu vizitu Lietuvoje viešintis Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas Dmytro Razumkovas, išreiškęs padėką Lietuvai už paramą Ukrainai: „Ukraina labai vertina Lietuvos Respublikos paramą tarptautinėje arenoje per šiuos itin sudėtingus metus. Ukrainos ir Lietuvos parlamento delegacijos atkakliai dirba, stengiamos apginti demokratijos, įstatymo viršenybės ir žmogaus teisių vertybes. Priimkite žodžius, kuriais išreiškiama didžiausia pagarba visiems Lietuvos tautos laimėjimams, kurie buvo pasiekti per 30 metų laikotarpį jūsų vienybės, jūsų principinės pozicijos tautinių interesų atžvilgiu dėka. Pagarba įkvėptai europietiškai misijai, kuria šiandien spinduliuoja jūsų valstybė.“

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis parlamentarams perskaitė Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimą ir pristatė svarbiausius sesijos akcentus.

Sesijos darbų programos projekte siūloma svarstyti 540 teisės aktų (be lydimųjų), kuriuos teikia Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, Vyriausybė, Seimo komitetai, frakcijos ir Seimo nariai. Pasak parlamento vadovo, „tokio skaičiaus teisės aktų neįmanoma apsvarstyti ir priimti, todėl būtų išmintinga koncentruotis tik į pačius aktualiausius ir svarbiausius įstatymų ir kitų teisės aktų projektus“.

Vieni svarbiausių sesijos prioritetų yra visuomenės sveikatos ir saugumo užtikrinimas bei COVID-19 naujo plitimo grėsmės ir jos padarinių šalinimas. Taip pat – kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių, „Sodros“ ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektų pateikimas ir pirmasis svarstymas. Sesijos metu bus išklausyti Vyriausybės narių informaciniai pranešimai apie COVID-19 padarinių mažinimą, priimtų teisės aktų įgyvendinimą.

Seimo Pirmininkas taip pat išskyrė svarbiausius teisės aktų projektus: Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama pakeisti įtvirtintą 25 metų dalyvavimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose amžiaus cenzą 21 metais, Korupcijos prevencijos įstatymo projektą, kuriuo siekiama kurti antikorupcinę aplinką Lietuvoje skatinant subjektų savanorišką veiklą ir įsitraukimą, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo projektą, Seimo statuto pataisas, kuriomis tobulinamos teisės aktų svarstymo procedūros, griežtinama Seimo narių atsakomybė už nedalyvavimą Seimo, komitetų ir komisijų posėdžiuose.

„Vertinant nūdienos aktualijas ir žmonių iniciatyvas, neabejotinai turėtume priimti reikiamus teisės aktus dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Sveikatos sistemos tobulinimo, socialinės apsaugos srityje svarbūs Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimai, kuriais siūloma nustatyti aiškias teisinio reguliavimo nuostatas, susijusias su epidemiologinės krizės valdymu, siekiant operatyviau pasiruošti užkrečiamųjų ligų plitimo valdymui, apsaugoti visuomenę nuo užkrečiamųjų ligų išplitimo šalies teritorijoje“, – sakė Seimo Pirmininkas.

Aplinkos apsaugos srityje aktualus Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų projektas, kuriuo turėtų būti patvirtinti atliekų kainodaros principai, taikomi teikiamoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms, nustatyta savivaldybių atsakomybė už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą, užduočių neįvykdymą.

Miškų įstatymo pakeitimais siekiama mažesnio plynųjų miško kirtimų kiekio, šiuos kirtimus ar jų plotus pirmiausia ribojant biologinės įvairovės požiūriu vertingiausiuose miškuose, ypač esančiuose saugomose teritorijose.

Žmogaus teisių apsaugos srityje svarbus naujos redakcijos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo projektas, Civilinio kodekso ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimų projektais sprendžiami vaiko laikinosios globos (rūpybos) klausimai, siekiant užtikrinti aplinkos pastovumą užtikrinant be tėvų globos likusio vaiko apsaugą.

Pabrėžta, kad Seimo IX (rudens) sesijoje taip pat svarbu priimti įstatymų projektus, susijusius su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų perkėlimu.

Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos projektui Nr. XIIIP-5150 po pateikimo pritarė 64, prieš balsavo 5, susilaikė 29 Seimo nariai. Šį klausimą svarstys visi Seimo komitetai. Seimo posėdyje programos svarstymas numatomas po savaitės, rugsėjo 17 d.

Rudens sesijos metu numatoma surengti 25 posėdžius.


Share via
Copy link
Powered by Social Snap