2021-09-19

Lietuva skyrė šimtatūkstantinę paramą užsienio valstybėms: aukojo Sirijai, Butanui ir Palestinai

Prieš kelis mėnesius Vyriausybė skyrė finansinę paramą šalims, kurios stipriai nukentėjo nuo COVID-19 poveikio. Per koronaviruso laikotarpį, Ispanija ir Italija gavo 100 tūkstančių eurų, o tokia pat dydžio suma nukeliavo ir Kinijos Liaudies Respublikai. Iš viso tokia finansinė suma šioms valstybėms siekė 200 tūkstančių. Tačiau paramos skyrimas užsienio valstybėms nesustojo ir pavasario pabaigoje bei vasaros pradžioje. Užsienio reikalų ministerija pranešė, jog susitarė dar kelis šimtus tūkstančių skirti Sirijai, Butanui ir Palestinai.

Ambasadoriai pasirašo susitarimus dėl paramos

Gegužės 27 dieną Lietuvos ambasadorius Indijoje Julius Pranevičius pasirašė susitarimą su Butano nevyriausybine organizacija „Zamin Friends Forever” dėl paramos skyrimo veido kaukių gamybai. Projektu tikima, jog Lietuva prisidės prie kitų Europos šalių pagalbos remiant Butano Karalystės pastangas kontroliuoti COVID-19 plitimą šalyje.

Planuojama, kad bus pagaminta beveik 50 tūkst. kaukių, kurios pirmiausiai bus išdalintos labiausiai  pažeidžiamiems gyventojams. Taip pat bus prisidedama prie moterų įgalinimo – projekto vykdytojai planuoja įdarbinti kalėjime esančias moteris, kurios įgis reikalingų siuvimo įgūdžių ateičiai. Be to, tai leis Butanui, kuris iš esmės yra priklausomas nuo užsienio produkcijos, pačiam apsirūpinti reikiamomis priemonėmis.

Nuotolinės pasirašymo ceremonijos metu ambasadorius teigė, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu kaip niekada svarbus solidarumas. Simboliška, kad Lietuva ir Butanas, ne vienus metus bendradarbiaujantys tekstilės kultūros išsaugojimo srityje, šį kartą bendradarbiauja ne mažiau svarbiame tekstilės projekte, padėsiančiame išsaugoti gyvybes.

Lietuva pastaruosius kelis metus vykdė vystomojo bendradarbiavimo projektus su Butanu tekstilės srityje. 2019 metų spalio mėnesį Vilniuje, Valdovų Rūmuose, buvo atidaryta didelio dėmesio sulaukusi Butano karališkųjų apdarų paroda, o 2021 metų pradžioje Lietuvos tekstilė bus pristatoma Butano gyventojams. Rengdamos parodas šalys taip pat apsikeičia geriausia muziejininkystės, edukacinių programų organizavimo patirtimi ir didina šalių žinomumą tarp savo gyventojų. Kiekvienais metais Butaną aplanko mažiau nei 100 Lietuvos piliečių.

Butanas – Pietų Azijoje, tarp Kinijos ir Indijos, įsispraudusi Himalajų karalystė, turinti 750 tūkst. gyventojų. Tai viena labiausiai izoliuotų pasaulio šalių. Pirmieji demokratiniai rinkimai šalyje įvyko 2007 metais Butanui iš absoliutinės monarchijos tapus konstitucine.

Lietuvos humanitarinė parama Sirijos žmonėms iš viso siekia 338 442 eurų

Birželio 30 dieną vykusioje Jungtinių Tautų (JT) ir Europos Sąjungos (ES) ministrų vaizdo konferencijoje „Parama Sirijos ir regiono ateičiai“ užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius išreiškė nuoseklią paramą Sirijai, JT specialiajam pasiuntiniui Sirijai Geir O. Pedersenui, pabrėžė būtinybę remti šalies jaunąją kartą bei siekti teisinės atsakomybės už Sirijoje vykdomus nusikaltimus.

„Tik užtikrinus teisinę atsakomybę už Sirijoje karo metu vykdomus nusikaltimus, galime tikėtis ilgalaikio konflikto sprendimo. Vertiname šioje srityje dirbančių organizacijų pastangas ir tikimės, kad jų darbas ilgainiui duos reikšmingų rezultatų“, – sakė L. Linkevičius

Ministras taip pat pabrėžė, kad kol Sirijos režimas nesilaikys JT nuostatomis grįsto taikos proceso sąlygų, Lietuva ir toliau rems tarptautines sankcijas režimui bei pristatė Lietuvos humanitarinės paramos Sirijai įsipareigojimus.

Lietuva šiemet skyrė 50 tūkst. eurų paramą JT Vaikų fondo veiklai Sirijoje. Nuo 2012 metų Lietuvos humanitarinė parama Sirijos žmonėms iš viso siekia 338 442 eurų.

Renginys skirtas pabrėžti tarptautinės bendruomenės paramą taikiam, politiniam konflikto Sirijoje sprendimui pagal JT nuostatas bei sutelkti donorų paramą nukentėjusiems nuo konflikto šalyje.

Konfliktas Sirijoje prasidėjo 2011 metų pavasarį. Dešimtmetį besitęsiantis konfliktas Sirijoje yra viena didžiausių XXI amžiaus humanitarinių katastrofų. Nuo konflikto pradžios, įvairiais skaičiavimais, žuvo  380-560 tūkst. šalies gyventojų. Šiuo metu daugiau nei 12 mln. sirų reikalinga humanitarinė pagalba, šalyje yra apie 7 mln. viduje perkeltų asmenų, kaimyninėse šalyse glaudžiasi apie 5,5 mln. sirų.

Aukšto lygio konferencijoje nepamiršta liko ir Palestina

Birželio 23 dieną Užsienio reikalų ministerijos politikos direktorė Raimonda Murmokaitė dalyvavo Jungtinių Tautų (JT) Palestinos pabėgėlių paramos ir darbo agentūros (UNRWA) aukšto lygio vaizdo konferencijoje, kurią organizavo Švedijos vystomojo bendradarbiavimo ir Jordanijos užsienio reikalų ministerijos. Konferencija buvo skirta sutelkti šalis donores, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltus iššūkius ir sumažinti agentūros biudžeto lėšų trūkumą.

Donorų konferencijoje Lietuva išreiškė nuoseklią paramą gyvybiškai svarbią humanitarinę pagalbą teikiančiai agentūrai ir siekį tikslingai prisidėti prie pagalbos bendruomenėms, paveiktoms Artimųjų Rytų konflikto.

„Lietuva solidarizuojasi su tarptautine bendruomene ir, suprasdama dėl COVID-19 pandemijos pabėgėlių stovyklose susidariusią sunkią humanitarinę situaciją, yra įsipareigojusi padėti UNRWA užsitikrinti finansinius išteklius, kad ji galėtų teikti kokybiškas paslaugas Palestinos pabėgėliams“, – sakė R. Murmokaitė.

Konferencijos metu Lietuva paskelbė apie šiais metais paskirtą 50 tūkst. eurų paramą JT Palestinos pabėgėlių paramos ir darbo agentūrai.

UNRWA yra 1949 metais JT Generalinės Asamblėjos įkurta agentūra, įgaliota teikti humanitarinę pagalbą ir švietimo, sveikatos apsaugos ir kitas paslaugas 5,6 mln. Palestinos pabėgėlių, esančių 59 stovyklose Vakarų Krante, Libane, Jordanijoje ir Sirijoje. Agentūra veikia JT valstybių savanoriškai skiriamomis lėšomis ir daugiau nei pusę jos biudžeto sudaro ES ir valstybių narių skiriama parama.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap