2021-10-26

LTSA primena: dalintis oro erdve reikia atsakingai

Bepiločių orlaivių rinka kasmet smarkiai auga, kadangi šias transporto priemones daugelis labai pamėgo. Šiandien jomis filmuojama, fotografuojama, gabenami siuntiniai, stebimos teritorijos ar tiesiog skraidinama išbandant naujausias technologijas. Tačiau kuo daugiau bepiločių orlaivių kyla į dangų, tuo labiau didėja sumaištis dėl saugumo.

Pastaruoju metu Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) dažnai informuojama apie bepiločius orlaivius, kertančius draudžiamas skraidyti vietas, skrendančius aukščiau, nei yra leidžiama, pažeidžiančius asmeninę erdvę privačiose teritorijose ar keliančius pavojų žmonėms, pastatams ar gyvūnams, kai prie jų per daug priartėja.

Todėl LTSA primena, jog bepilotis orlaivis yra toks pat kaip kitos dangų raižančios transporto priemonės. Jam galioja bendrieji skrydžių saugos reikalavimai ir taisyklės, kurių laikydamasis savininkas, skraidinantis bepilotį orlaivį, nesukels avarinių, pavojingų situacijų.

Prieš kildami į dangų turite:

 • Pasitikrinti draudžiamąsias ir ribojamąsias zonas, kuriose negalima skraidyti
 • Susipažinti su bepiločių orlaivių naudojimo taisyklėmis
 • Nepaleisti skrendančio bepiločio orlaivio iš akių, o jei pastarasis išskrenda iš bepiločio orlaivio nuotolinio piloto tiesioginio matymo zonos ribų, nedelsiant telefonu apie tai informuoti artimiausią skrydžių valdymo centrą
 • Išlaikyti saugų atstumą nuo žmonių, pastatų ir gyvūnų
 • Iškart informuoti kontroliuojančią instituciją, jei jūsų bepilotis orlaivis sužeidė žmogų ar įskrido į draudžiamąją zoną

Visais be išimties atvejais pilotuojant bepilotį orlaivį draudžiama:

 • Skristi virš žmonių minios
 • Skristi aukščiau kaip 120 m nuo žemės paviršiaus
 • Fotografuoti, filmuoti žmones ar įrašinėti jų pokalbius be leidimo
 • Skraidinti pavojingus daiktus
 • Išmesti daiktus arba purkšti įvairius skysčius, medžiagas
 • Skristi šalia oro uostų, oro uostų prieigų, šalia sraigtasparnių kilimo ir tūpimo aikštelių

Vykdyti skrydžius bepiločiu orlaiviu Lietuvos Respublikos oro erdvėje draudžiama: draudžiamojoje, ribojamojoje (kai jos aktyvuotos) ir pasienio zonos (nuolat) oro erdvėje, aerodromų oro eismo zonose (vertikaliose ir horizontaliose plokštumose), pavojingojoje, laikinai išskirtojoje, specialiojoje sklandymo zonose, rezervuotoje oro erdvėje, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos kariuomenės nustatytose bepiločių orlaivių neskraidymo zonose.

Visas draudžiamąsias zonas galite rasti ir prieš skrydį būtinai pasitikrinti: www.oran.lt arba čia.

Jeigu būtina skristi draudžiamojoje zonoje, privalote gauti leidimą:

 • Jeigu zona pažymėta pavadinimu EYP… (pvz., EYP5), reikia pildyti paraišką čia„Paraiška dėl leidimo skirsti draudžiamosiose arba ribojamosiose zonose suteikimo“
 • Jei zona pažymėta EYURM… (pvz., EYURM010), reikia pildyti paraišką čia.
 • Jei norima skristi valdomojoje oro erdvėje aukščiau, nei nurodytas maksimalus kilimo aukštis, reikia pildyti paraišką čia„Pranešimas apie planuojamą bepiločių orlaivių specialiąją veiklą valdomojoje oro erdvėje“
 • Jei norima skristi pasienio zonoje.

Svarbu! Jeigu norite skristi virš tankiai apgyvendintų teritorijų ir arčiau nei 50 m nuo pastatų, žmonių ir transporto priemonių, turite išlaikyti valdytojų gebėjimų testą ir gauti techninės apžiūros taloną bepiločiam orlaiviui.

 

ATMINKITE! Pilotuojamas orlaivis visada turi pirmenybę prieš bepilotį orlaivį. Skraidykime saugiai!

Share via
Copy link
Powered by Social Snap