2022-11-26

Jonas Mekas – kaip kūrėjas sugebėjo susipažinti su neeilinėmis asmenybėmis ir užmegzti platų pažinčių ratą?

Šiuo metu MO muziejuje eksponuojama paroda pavadinimu „Mekas mirksi geriau“. Šis menininkas pasižymėjo turtingu pažinčių ratu, kuriame suspindi tokios žvaigždės kaip J. Mačiūnas, A. Warholas, Y. Ono ar J. Lennonas. Muziejaus erdvėje J. Meko fotografijos eksponuojamos lyg kino filmo juosta, kurią protarpiais pertraukia veidrodžiai. Juose galima pamatyti save ir pasijusti J. Meko kasdienybės dalimi. Apie parodą pasakoja viena iš kuratorių Deima Žuklytė-Gasperaitienė

Ką reiškia parodos pavadinimas?

„Mekas mirksi geriau“ yra poetinė metafora, kurią pasiūlė vienas iš parodos kuratorių, poetas ir antikvariato savininkas Edmondas Kelmickas. Šio pavadinimo prasmė pirmiausia referuoja į vieną iš Salvadoro Dali performansų, atliktą kartu su pačiu J. Meku, kuriame įvyko simbolinis mirksėjimo gestas. Stebėdamas performansą, Edmondas Kelmickas pastebėjo, kad Mekas mirksi geriau. J. Mekas tuo metu buvo jau naujos epochos žmogus, jo kūryba buvo avangardo viršūnėse. J. Mekas simbolizavo postmodernizmą. O S. Dali tuo metu jau priklausė laikui, kuris praėjo. Nors tuo metu jis vis dar buvo labai populiarus Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur susipažino su J. Meku, vis dėlto jo laikas jau buvo praėjęs, nes avangardinio meno viršūnėse jau buvo jaunoji karta ir J. Mekas kartu su jais. Pavadinimas „Mekas mirksi geriau“ ir rodo tai, kad J. Mekui priklausė visa ateitis.

Kaip kilo mintis surengti šią parodą?

MO muziejus 2018 metais įsigijo nemažai J. Meko kūrinių, kurie parodoje ir eksponuojami. Tai, sustabdyti kadrai iš kūrėjo filmų. Įsigyta arti šimto darbų. Tuo metu ir kilo idėja rengti parodą. J. Mekas yra išskirtinė asmenybė, verta jam asmeniškai dedikuotos parodos. Darbai buvo pradėti dar J. Mekui gyvam esant, o jam išėjus iš šio pasaulio, norėjosi tuos darbus paspartinti ir padaryti simbolinį atsisveikinimo gestą bei kartu priminti, koks jis buvo įvairiapusis kūrėjas ir neeilinė asmenybė.

Kokia yra J. Meko kūryba?

Tai yra autentiška kūryba, kuri perteikia tikrus vieno žmogaus išgyvenimus. Ir nors atrodo, kad jis tiesiog dokumentuoja savo kasdienybę, per ją mes galime susitapatinti ir atrasti mums patiems labai aktualių klausimų, su kuriais susiduriame kasdienybėje. Manau, kad visos tos temos, kurias palietė J. Mekas, yra labai universalios.

Ką galima pamatyti J. Meko užfiksuotuose kadruose?

Kadruose galima pamatyti J. Meko kūrybinę aplinką, jo kasdienybę, kuri buvo neįtikėtina – kyla klausimas, kaip vienas žmogus galėjo užmegzti tokį platų pažinčių ratą ir susipažinti su tiek daug neeilinių asmenybių.

Šiuose kadruose matome labai daug dabar puikiai žinomų žmonių, pradedant A. Warholu, baigiant S. Dali, kuris matomas jo filme. Taip pat matome J. Lennoną, J. Mačiūną, Y. Ono ir kitus žymius to meto kultūros žmones. J. Meko kadruose matoma jo kasdienybė, bičiuliai, draugai. Ano meto žvaigždės buvo jo bendraminčiai, su kuriais jis kartu užsiėmė įvairiais kūrybiniais sumanymais. Pavyzdžiui, 1964-aisiais kartu su A. Warholu filmavo vieną iš jo pirmųjų filmų „Imperija“ (Empire), kuris paskui įėjo į kino istoriją.

Kaip parodos architektūra padeda atskleisti J. Meko idėjas?

Šios parodos architektūros autorius yra fotomenininkas Gytis Skudžinskas, kuris pasiūlė fotografijas išeksponuoti lyg nenutrūkstantį kadrų greitkelį, kuris sudarytų dinamišką vaizdą. Žiūrint vieną kadrą po kito, mirksint, žmogaus patirtis tam tikra prasme priartėja prie kino žiūrėjimo patirties, tad pasijuntama lyg žiūrint J. Meko filmus.

Kuo parodą praturtina joje iškabinti veidrodžiai?

Veidrodžiai leidžia parodos žiūrovui tiesiog atsidurti mekiškoje kasdienybėje ir kartu tapti vienu iš J. Meko užfiksuotų žmonių. Tai padeda suprasti, kad visi J. Meko užfiksuoti žmonės buvo iš jo artimos aplinkos, jo bičiuliai. Jis jų neišaukštino, neatskyrė nuo savęs, jo požiūris į juos buvo kasdieniškas, paprastas, draugiškas ir šiltas. Savo atvaizdo pamatymas šiame kontekste leidžia tai geriau suprasti.

Koks šios parodos tikslas?

Pristatyti kontekstą, kuriame aktyviai veikė J. Mekas, ir parodyti, kokiam plačiam ratui žmonių jis padarė įtaką einant jų gyvenimo keliu. 

Parodos akimirka / MO muziejaus nuotrauka

Share via
Copy link
Powered by Social Snap