2022-01-14

Praeitais metais Lietuva skyrė beveik 59 milijonus eurų paramos besivystančioms šalims

Balandžio 14 dieną Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) paskelbė preliminarius duomenis apie 2020 metais valstybių donorių suteiktą oficialią paramą besivystančioms šalims.

Praeitais metais Lietuvos parama besivystančioms šalims sudarė apie 58,7 mln. eurų (0,12 proc. BNP) ir, lyginant su 2019 metų duomenimis, sumažėjo beveik 4 procentais. Apie 80 proc. visos paramos sudarė daugiašalė parama, tarp jų įmokų dalis į Europos Sąjungos (ES) biudžetą, Europos plėtros fondą, kitoms tarptautinėms organizacijoms, vykdančioms vystomojo bendradarbiavimo veiklą.

2020 metais valstybių donorių skirta oficiali parama siekė 161,2 mlrd. JAV dolerių. Tai yra 3,5 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Parama išaugo mobilizavus papildomų lėšų, skirtų besivystančioms šalims kovoti su COVID-19 (koronaviruso) krize ir jos pasekmėmis, taip pat dėl išaugusios valstybės paskolų apimties toms šalims.

EBPO Paramos vystymuisi komiteto (PVK) narės vidutiniškai paramai skyrė 0,32 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP), 2019 metais šis rodiklis siekė 0,30 proc., t.y. gerokai mažiau nei Jungtinių Tautų tikslas skirti paramai 0,70 proc. BNP, kurį praėjusiais metais pasiekė šešios valstybės.

Europos Komisijos preliminariais duomenimis, bendra ES valstybių narių oficiali parama 2020 metais išaugo 15 proc. ir siekė 66,8 mlrd. Eurų (vidutiniškai 0,50 proc. BNP).

Tapusi ES nare Lietuva įsipareigojo iki 2030 metų skirti oficialiai paramai vystymuisi ne mažiau 0,33 proc. BNP, tačiau pastaraisiais metais ji neviršija 0,13 proc. BNP, ir kartu su Latvijos ir Kipro atitinkamais rodikliais yra tarp mažiausių ES.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap