2021-10-28

Prokurorai kirto: vandenlenčių parko Elektrėnuose turi nelikti

Prokuratūrai atlikus tyrimą dėl galimo viešojo intereso pažeidimo buvo nustatyta, kad valstybinės žemės sklypas, esantis Elektrėnuose šalia valstybinės reikšmės vandens telkinio – Elektrėnų marių ir jų dalis naudojami pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Teismui pateiktas ieškinys dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, administracinių aktų panaikinimo, nuomos aukciono procedūrų nutraukimo ir įpareigojimo pašalinti įrenginius. 

Tyrimo metu nustatyta, kad Elektrėnų savivaldybės administracija dar 2017 m. bendradarbiavimo sutartimi (jungtinės veiklos sutartimi) be teisėto pagrindo 1,0792 ha ploto valstybinės žemės sklypą perdavė viešajai įstaigai savivaldybės funkcijoms atlikti. Sutarties sudarymo metu Elektrėnų savivaldybė valstybinės žemės sklypu naudojosi panaudos sutarties pagrindu, todėl pagal teisės aktų nuostatas negalėjo perduoti žemės sklypo naudotis tretiesiems asmenims. 

Taip pat teisės aktai nesuteikė teisės sudaryti jungtinės veiklos sutartį su teisės aktuose nenumatytais subjektais. Viešoji įstaiga, nebūdama teisėta ginčo žemės sklypo naudotoja, vėliau sudarė sutartį, pagal kurią uždarajai akcinei bendrovei perdavė pusę valstybinės žemės sklypo bendrovės veiklai vykdyti.

Byloje teigiama, jog vandenlenčių parkas žemės sklypą naudojo ne pagal nustatytą naudojimo būdą, jame pastatė statinius bei įrenginius, neatitinkančius teisės aktuose numatytos pastatų paskirties, leidžiamos rekreacinėje teritorijoje. Žemės sklype ir Elektrėnų marių dalyje, kuri, be kita ko, įmonei nebuvo suteikta naudotis įstatymo numatytu pagrindu, buvo vykdoma paslaugų, tame tarpe ir pramogų (atrakcionų), sporto bei maitinimo veikla, tačiau ši veikla yra galima atitinkamai komercinės ar visuomeninės paskirties objektų teritorijoje.

Elektrėnų savivaldybės tarybai nusprendus 40 metų laikotarpiui išnuomoti žemės sklypą, buvo paskelbtas šio žemės sklypo aukcionas. Aukcioną pagal Žemės įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 6 punkto nuostatas organizavo VĮ Valstybės žemės fondas. Aukcionas dar neįvykęs, todėl teismo prašoma žemės sklypo nuomos aukciono procedūras nutraukti.

Reikalavimas grindžiamas tuo, kad valstybinės žemės sklypą ketinta išnuomoti tam, kad ir toliau būtų vykdoma neatitinkanti žemės sklypo naudojimo būdo vandens pramogų veikla, eksploatuojami esantys statiniai ir įrenginiai.

Kadangi statiniai ir įrenginiai minėtame žemės sklype pastatyti ir įrengti pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, teismo prašoma įpareigoti atsakovus per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti šiuos statinius ir įrenginius bei atstatyti šią teritoriją į pradinę padėtį.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap