2022-11-26

Seimas grąžino Vyriausybei tobulinti kitų metų biudžetą: tikimasi papildomų milijonų

Seimo posėdyje įvyko 2021 m. valstybės biudžeto projekto (Nr. XIIIP-5302) pirmasis svarstymas, kurio metu buvo išklausytas Biudžeto ir finansų komiteto pranešimas, kitų komitetų išvados, frakcijų ir Seimo narių nuomonės bei pastabos.

Pasak Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Mykolo Majausko, komitetas, apsvarstęs Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus, atskirų savivaldybių prašymus, pasiūlė Vyriausybei patikslinti savivaldybėms 2021 m. planuojamus finansinius rodiklius ir nustatyti, kad savivaldybių biudžetų pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginti su 2020 m. nemažėtų, taip pat spręsti savivaldybių skolinimosi klausimus. 

„Komitetas iš esmės pritarė Seimo komitetų, Seimo narių teiktiems pasiūlymams skirti papildomus asignavimus aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, kultūros, švietimo ir socialinės apsaugos srityse‟, – sakė M. Majauskas.

Biudžeto ir finansų komitetas Vyriausybei pasiūlė tobulinti įstatymo projektą bei apsvarstyti ir įvertinti Valstybės kontrolės, Lietuvos banko ir Seimo Audito komiteto išvadose pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Kaip informuoja Biudžeto ir finansų komiteto biuras, komitete svarstant kitų metų valstybės biudžeto projektą Seimo komitetai ir Seimo nariai pateikė pasiūlymus padidinti (perskirstyti) asignavimus 758,5 mln. eurų.

Seimo komitetai pateikė pasiūlymus valstybės institucijoms ir įstaigoms padidinti asignavimus 700,2 mln. eurų, registruoti 46 Seimo narių pasiūlymai, kuriuose papildomus asignavimus (58,3 mln. eurų) daugiausia prašoma skirti savivaldybių investicijų projektams įgyvendinti.

Seimo komitetai ir Seimo nariai papildomas išlaidas siūlė finansuoti viršplaninėmis biudžeto pajamomis, pajamomis gautomis iš akcizų už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką, lėšomis, gautomis už parduotą valstybinę žemę, mažinant skolos valstybės vardu valdymui numatytus skirtus asignavimus.

Remiantis Seimo statutu, po pirmojo svarstymo dėl biudžeto projekto Seimas nebalsuoja. Vyriausybei apsvarsčius pasiūlymus ir patobulinus įstatymo projektą, Seimo posėdyje gruodžio 17 d. numatoma rengti antrąjį valstybės biudžeto svarstymą. Taigi patobulintą 2021 m. valstybės biudžeto projektą jau turėtų pateikti naujoji Vyriausybė.

Pagal spalio mėn. Vyriausybės pristatytą projektą, prognozuojama, kad 2021 m. valstybės biudžeto pajamos (kartu su ES paramos lėšomis) sudarys beveik 11,385 mlrd. eurų (ES parama sudarys šiek tiek daugiau kaip 2,263 mlrd. eurų), o asignavimai (kartu su ES paramos lėšomis) sudarys beveik 15,484 mlrd. eurų (ES lėšos sudarys 3,847 mlrd. eurų). Asignavimai pajamas viršytų beveik 4,099 mlrd. eurų.

2021 m. bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 3,3 proc., vidutinė metinė infliacija sieks 1,8 proc., vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) augs 3,3 proc., o nedarbo lygis sudarys 7,9 proc. Planuojama, kad valdžios sektoriaus deficitas 2021 m. sudarys 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Share via
Copy link
Powered by Social Snap