2022-08-10

Seimas paskyrė Vytautą Mizarą Konstitucinio Teismo teisėju

Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen teikimą, nusprendė paskirti teisininką, advokatą Vytautą Mizarą Konstitucinio Teismo teisėju.

Po slapto balsavimo už jo kandidatūrą (Seimo nutarimo projektas Nr. XIVP-201(3) balsavo 75 Seimo nariai, prieš – 44, susilaikė 14 parlamentarų. V. Mizaras Konstitucinio Teismo pareigas pradės eiti 2021 m. birželio 1 d.

Kaip anksčiau yra teigusi Seimo vadovė, prof. V. Mizaras yra išskirtinę patirtį ir kompetenciją turintis teisininkas. „Jo nuopelnai yra įvertinti Lietuvos ir Italijos ordinais. Profesorius du kartus gavęs nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus. Tokios kompetencijos teisininkų Lietuvoje yra vienetai“, − yra pabrėžusi V. Čmilytė-Nielsen.

Paties V. Mizaro nuomone, visa per 23 metus jo sukaupta patirtis ir žinios įvairiose akademinio, profesinės veiklos darbo srityse bus naudinga jam einat Konstitucinio Teismo teisėjo pareigas. V. Mizaras tvirtino, kad tiek Konstitucijos stabilumas, tiek jos veiksnumas yra konstitucinė vertybė: „Veiksnumu aš vadinu Konstitucijos, kaip aukščiausiosios teisės, gebėjimą tarnauti žmonijai, valstybei ir visuomenei, atliepiant į laikmečio kaitą, į realijas.“

Anksčiau savo kalboje kandidatas išskyrė žaliąją Konstituciją, t. y., valstybės ir žmonių pareigos aplinkos ir gamtos atžvilgiu stiprinimą, technologijų svarbą ir riziką, Lietuvos europietiškojo ir pilietinio identiteto puoselėjimą, kiekvieno žmogaus, norinčio gyventi Lietuvoje ar išsaugoti su ja ryšį, orumo, darnos, atvirumo, pilietiškumo užtikrinimą, Lietuvos valstybės laisvės, nepriklausomybės gynimą.

V. Mizaras yra Vilniaus universiteto profesorius, Europos privatinės teisės ir intelektinės nuosavybės teisės mokslo centro vadovas, Žmogaus teisių stebėjimo instituto tarybos pirmininkas, nuo 2014 m. advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ partneris, dirba advokatu. 1999–2001 m. buvo teisingumo ministro patarėjas civilinės teisės ir civilinio proceso teisės klausimais.

Teisininko kvalifikaciją V. Mizaras įgijo 1997 m. Vilniaus universitete, 1998 m. Johano Volfgango Gėtės universiteto Teisės fakultetas jam suteikė teisės magistro laipsnį. 2002 m. Vilniaus universitete apgynė socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro disertaciją „Civiliniai autorių teisių gynimo būdai“, o 2015 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.

V. Mizaras yra išleidęs nemažai mokslinių leidinių, monografijų, dalyvavęs mokslo projektuose ir mokslinėse konferencijose, stažavęsis Italijoje, Vokietijoje.

Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams vienai kadencijai. Konstitucinis Teismas kas treji metai atnaujinamas vienu trečdaliu. Po tris kandidatus į Konstitucinio Teismo teisėjus skiria Seimas iš kandidatų, kuriuos pateikia Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, o teisėjais juos skiria Seimas.

Konstitucijoje nustatyta, kad Konstitucinio Teismo teisėjais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap