2022-11-26

Prisiekė naujasis Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas

2020 m. balandžio 1 d. (trečiadienį) 15.00 val. Mažojoje auloje prof. Rimvydas Petrauskas iškilmingai perskaitė ir pasirašė priesaiką Vilniaus universitetui (VU). Ją priėmė VU Tarybos ir Senato pirmininkės dr. Eglė Radzevičienė ir prof. Dainora Pociūtė-Abukevičienė. Nuo tos akimirkos naujai išrinktasis rektorius pradėjo eiti universiteto vadovo pareigas.

VU rektorius prisiekė universitetui ir pasižadėjo jo bendruomenės nariams rūpintis universiteto klestėjimu, ginti jo autonomiją bei akademinę laisvę, tinkamai jam atstovauti ir garsinti jo vardą Lietuvoje ir pasaulyje.

Reaguojant į ekstremalią padėtį dėl korona viruso (COVID-19) ir VU taikomas prevencines priemones, balandžio 1 d. buvo rengiama tik ta rektoriaus inauguracijos dalis, kurios metu išrinktasis rektorius iškilmingai pasirašo priesaiką. VU rektoriaus inauguracijos iškilmės atidedamos vėlesniam laikotarpiui. Naująjį VU rektorių iš šešių kandidatų sausio 22 d. išrinko VU Taryba.

Taip pat, šiandien seniausias Lietuvoje universitetas švenčia ir 441-erių metų jubiliejų.

Prof. Rimvydas Petrauskas – VU Istorijos fakulteto profesorius, dekanas (2012–2020), Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto prezidentas, Tarptautinės Vokiečių ordino tyrimų istorinės komisijos narys, buvęs Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininkas, Valstybinės lituanistinių tyrimų sklaidos programos pirmininkas, Aukštojo mokslo tarybos narys. Mokslininkas yra apdovanotas Lietuvos mokslo premija (2019), Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2018) ir Lenkijos Respublikos ordino Riterio kryžiumi (2019).

 

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap