2022-05-14

Už neapykantą prieš homoseksualus skatinantį komentarą internete – laisvės apribojimo bausmė

Bylos duomenimis, V. J. elektroninėje erdvėje, interneto tinklapyje „facebook.com“ po įkeltu vaizdo įrašu, pavadinimu „Lietuvoje vyksta „Baltic Pride“ festivalio eitynės už lygybę“, iš savo paskyros parašė komentarą „Galetu valdzia isleist istatima naikinti juos, bet kur tau, patis valdzioje tokie“, kuo viešai žemino, niekino homoseksualinių asmenų grupę dėl jų seksualinės orientacijos.

Teismas pasitelkęs lietuvių kalbos specialistės išaiškinimus, pripažino, kad V. J. komentaras, teisiškai negali būti prilyginamas viešam kurstymui smurtauti, fiziškai susidoroti, todėl dėl šio kaltinimo išteisintas.

Atsižvelgęs į visus surinktus įrodymus, liudytojų parodymus, specialistų išaiškinimus ir teismų praktiką, teismas keturiasdešimtmetį biržietį V. J. pripažino kaltu, padarius nusikalstamą veiką – viešą tyčiojimąsi, niekinimą žmonių grupės dėl seksualinės orientacijos ir paskyrė jam 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu. Jis turės atlyginti ir apie 13,5 eurų pašto išlaidų valstybei.

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap